Få hjälp med specialbyggda konstruktioner inom byggstål, industrirör och cisterner

Flexibilitet och kapacitet i varje uppdrag

Kort om LM Industrirör

En egen verkstad för tillverkning och förberedande montagearbeten. Kapacitet och kunskap att lösa konstruktions- och monteringsuppdrag med flera teknikgrenar. Licenssvetsning som klarar de högsta kraven.
Sedan starten 2002 har LM Industrirör hjälpt företag med prefabricerade rör, utveckling och tillverkning av specialbyggda oljetankar och cisterner, rörbryggor och konstruktioner inom byggstål, ingjutningsgods och montagegods. Idag arbetar här ett 40-tal kreativa, kunniga, certifierade och erfarna licenssvetsare och montörer med uppdrag och kunder på byggplatser och industrier i Sverige och Norge.

Genom vår egen 3 000 kvadratmeter stora verkstad i Gålnäs, strax utanför Örnsköldsvik, kan du till exempel få hjälp med tillverkning och anpassning av pumpanläggningar, ställverk och reservkraftverk där vi står för tillverkning – såväl som montering, el-installation och programmering på plats.

Nyheter

Vi söker medarbetare


Vi är i ständigt utveckling och söker medarbetare på nästan alla positioner i företaget. 

Just nu ser vi stort behov av kalkylator/dokumentationsdirektör 
och självständiga rörmontörer.

Ta steget och sök jobb hos oss!
info@lmror.se

Montage av rörbrygga


Vi har fått i uppdrag av Caverion Sverige att tillverka och montera en rörbrygga på Vattenfalls kraftverk i Uppsala