Tillverknings- och monteringstjänster

När du behöver skickliga montörer och svetsskarvar som levererar är LM Industrirör din partner. Vi hjälper dig med montagearbeten på plats, men kan med en egen verkstad och ett 40-tal medarbetare också lösa konstruktion och tillverkning av prefabricerade industrirör, byggnadsstål och specialtankar. 

​​​​​​​Vi har kapacitet och vi gillar flexibilitet. Det ger dig en helhetsleverantör när du behöver det, och en underleverantör som snabbt kan avlasta vid behov. Kunskap och erfarenhet får du på köpet.

Industrirör idag och för framtiden

Välj en leverantör som kan tillverka, prefabricera och montera industrirör så får du en smartare produktionskedja med minimal risk för förseningar och ökade kostnader. Tillverkning och förberedande montering sker i vår verkstad, och sedan monterar vi på plats, helt efter projektets behov.  LM Industrirör är specialister inom pappers- och massaindustrin, men arbetar idag med företag från de flesta branscher över hela landet.
 

Kontaktperson

Växel
0660 30 94 00
info@lmror.se

Budgetkalkyler för ett bättre projekt 

Letar du leverantör inom montering, prefabricerande av rör, byggnadsstål eller rörbryggor men har svårt att skilja anbud och offerter åt? Hos oss kan du få hjälp med att starta upp stora och komplexa projekt där vi kan vara ett bollplank med förstudier och budgetförslag. Självklart är vi alltid intresserade av att lämna en offert eller delta i en upphandling, men har också stor erfarenhet gå in i projekt som rådgivande konsult.

Kontaktperson

Tomas Lundquist
0660 30 94 01
tomas@lmror.se

Design och konstruktion av tankar

Beställ specialdesignade cisterner, öppna oljecisterner och tankar av LM Industrirör. Med tillverkning i egen verkstad och stor erfarenhet av olika uppdrag till industri- och energiföretag får du tillgång till idéer och lösningar som ger dig de tankar och oljecisterner din verksamhet verkligen behöver. Hos oss kan du också få hjälp med tillverkning av pumpanläggningar, ställverk och reservkraftverk där vi även löser elstyrd programmering, elinstallation och montering på plats. 


Kontaktperson

Marcus Lundquist​​​​​​​
0660 30 94 02
marcus@lmror.se

Byggnadsstål som matchar kraven

Konstruktion, tillverkning och montage av byggstål till industri, byggföretag och kommunala bostadsföretag. Med en egen verkstad och skickliga montörer får du hjälp att tillverka plattformar och andra bärande stommar. Använd LM Industrirör som huvudentreprenad eller låt oss gå in som underleverantör.  Efter dina behov bygger vi upp en organisation kring uppdraget med en ansvarig projektledare och de resurser du behöver.

Kontaktperson

Tomas Lundquist
0660 30 94 01
tomas@lmror.se

Rörbryggor med flyt i produktionen

Hos oss kan du få hjälp med tillverkning av specialkonstruktioner som rörbryggor, gångbryggor och andra takkonstruktioner. Med tillverkning i egen verkstad, effektiva transportleverantörer och möjlighet att montera direkt på byggplatsen ser vi till att allt är framme och klart när ditt projekt behöver det. För när montörer som har arbetat från början i projektet, kan konstruktionen och är inlästa på ritningen, då går monteringsprocessen smidigare och säkrare. Det sparar tid och kostnader.

Kontaktperson

Växel
0660 30 94 00
info@lmror.se

Montagearbeten som sätter detaljerna

Oavsett om du behöver skickliga montörer och licenssvetsare till projekt i söder eller norr, så kan du kontakta oss och få hjälp. Vi tar uppdrag i hela Sverige och Norden. Du får engagerade och kunniga montörer som alla är ritningsutbildade, godkända för licenssvetsning och vet vilka lagar och föreskrifter som gäller. Du får montörer som kan materialen och förstår alla de parametrar som ger en bra svetsning och ett resultat som klarar efterkontroller utan anmärkning. Det ger dig en trygg, säker och framför allt hållfast montering. 

Kontaktperson

Växel
0660 30 94 00
info@lmror.se